Ngày hội đọc sách của nhà trường

Toàn thể cán bộ giáo viên của nhà trường tham gia ngày hội đọc sách do Phòng giáo dục phát động phong trào. Tất cả đều tham gia nhiệt tình không một chút mệt mỗi. Cuối buổi nhìn những nét mặt ngây thơ của những em thật sáng suốt và phấn khởi.

Bài viết liên quan