Kế hoạch tổ văn phòng

tổ văn phòng có 04 nhân sự, do ông Nguyễn Văn Tấn làm tổ trưởng

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

TỔ: VĂN PHÒNG

NĂM HỌC 2017 – 2018

Căn cứ công văn số 1374/SGD&ĐT- GDTH ngày 28/8/2017 của Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2017-2018;

Căn cứ công văn số 69/HD-PGDĐT ngày 31/8/2017 của Phòng GD&ĐT U Minh Thượng về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2017-2018;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, Tổ văn phòng xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Năm học 2017-2018 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016– 2017

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

Năm học qua, được sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường nên hoạt động của tổ văn phòng đã dần dần có nề nếp và đạt hiệu quả công việc được giao, sự nỗ lực phấn đấu của của các thành viên trong tổ đã nỗ lực phấn đấu và đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác giáo dục như sau:

* Tổng số thành viên trong tổ gồm có 4 người:

- Đ/c: Nguyễn Văn Tấn: Nhân viên Văn thư – Thủ quỹ TT Tổ Văn Phòng

- Đ/c: Mạc Thị Mỹ Khôn: Nhân viên Kê toán

- Đ/c: Nguyễn Hoàng Xuân; Nhân viên Thư viện – Thiết bị

- Đ/c: Lê Văn Thành: Nhân viên Bảo vệ

1. CÔNG TÁC VĂN THƯ – THỦ QUỸ:

Do tính chất đặc thù của công việc, tổ văn phòng đòi hỏi sự nhạy bén, ngăn nắp, nhiệt tình và sáng tạo. Xác định được điều này bộ phận văn phòng đề ra các biện pháp thực hiện nhiệm vụ như sau:

- Thực hiện các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.

- Sắp xếp, phân loại các loại hồ sơ một cách khoa học để kịp thời, chính xác khi có nhu cầu cần sử dụng

- Chú trọng bảo quản thật tốt các loại hồ sơ có tính quan trọng như: học bạ, sổ đăng bộ, công văn đi, công văn đến… không để thất lạc hư hỏng các loại hồ sơ.

- Hoàn thiện các loại hồ sơ phổ cập giáo dục đúng độ tuổi chính xác

- Xử lý các thông tin, báo cáo thường xuyên với Hiệu trưởng về các hoạt động diễn ra trong ngày.

- Nhận và cập nhật lưu trữ các loại công văn đi, đến kịp thời, sắp xếp một cách khoa học và chính xác.

- Xử lý các loại công văn đảm bảo thông tin đến đúng đối tượng thực hiện và được triển khai nhanh nhất.

- Cuối năm kiểm kê, sắp xếp các loại hồ sơ cụ thể để báo cáo.

- Theo dõi ngày giờ công hàng ngày, tuần, tháng đối với các thành viên tổ văn phòng.

- Rà soát và cập nhập dữ liệu PMIS thật chính xác để báo cáo cho cấp trên

- Theo dõi và ghi đầy đủ những đối tượng học sinh chuyển đi, chuyển đến kip thời

- Tham gia các đầy đủ các lớp tập huấn của ban ngày đề ra

* Công tác thủ quỹ:

- Vào sổ quỹ thu – chi phải chính xác rõ ràng, cẩn thận

- Mua văn phòng phẩm kịp thời để đáp ứng nhu cầu của công việc tại đơn vị

3. Công tác kế toán – tài chính:

- Làm chế độ lương và các chế độ khác cho đội ngũ CBGV, NV kịp thời

- Thực hiện các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.

- Thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ; thanh quyết toán, làm các chế độ kịp thời cho cán bộ giáo viên, nhân viên theo đúng yêu cầu, theo dõi thu, chi đảm bảo niêm yết công khai theo định kỳ và quy định của hiệu trưởng.

- Thực hiện các văn bản báo cáo theo yêu cầu quy định của nhà trường đảm bảo tính pháp quy; cập nhật các hồ sơ chứng từ thu chi thanh quyết toán hàng tháng, quý năm học theo hệ thống và thời gian của từng loại hồ sơ.

- Hoàn thiện các báo cáo và nộp cho cấp trên kịp thời

- Quản lý, cập nhật hồ sơ cán bộ công chức, BHYT,BHXH, BHTN của cán bộ giáo viên nhân viên.

- Xây dựng kế hoạch và tham mưu việc thu chi ngân sách cho Hiệu trưởng, tham mưu việc thu chi quỹ các loại quỹ trình cho Ban đại diện CMHS đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng chế độ và tiết kiệm.

- Chịu trách nhiệm thanh toán, quyết toán chính xác, rõ ràng các loại quỹ theo đúng luật tài chính.

- Hàng tháng phải báo cáo và công khai tài chính một cách rõ ràng

- Công khai toàn thể phụ huynh học sinh trong các kì đại hội CMHS.

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn của ban ngành để ra ( nếu có)

4. Công tác phổ cập giáo dục - chống mù chữ:

- Phấn đấu thực hiện thật tốt việc duy trì và nâng cao các tiêu chí tỉ lệ đạt chuẩn quốc gia về CMC-PCGD trên địa bàn quản lý.

- Huy động và duy trì lớp phổ cập GDTH.

- Phổ cập GDTH đạt mức độ 3

5. Công tác bảo vệ :

- Tăng cường công tác bảo vệ, quản lý tốt tài sản của nhà trường.

- Trực 24/24 để đảm bảo đúng thời gian, theo dõi, bảo quản các tài sản nhà trường như: bàn ghế, cửa, điện nước, quạt... bị hỏng để kịp thời sửa chữa.

- Quản lý và đề xuất phương án quy hoạch trồng cây xanh, hoa cảnh trong khuôn viên trường.

- Xây dựng cảnh quan nhà trường xanh-sạch-đẹp bằng cách trồng mới cây xanh, cây cảnh và giữ vệ sinh môi trường.

- Thực hiện công tác phục vụ, vệ sinh các phòng làm việc của lãnh đạo.

* Hạn chế:

- Một số thành viên trong tổ chưa nhiệt tình, tích cực trong công việc nên mọi công viêc chưa cập nhật thường xuyên, vẫn còn chậm trễ.

- Một số thành viên trong tổ chưa đảm bảo ngày giờ công theo quy định.

PHẦN II

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018

I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ:

1. Chỉ tiêu

+ 100% nhân viên thực hiện, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ – chủ trương của Bộ, ngành đề ra.

+ 100% nhân viên chấp hành tốt sự phân công của trường, của tổ.

+ 100% nhân viên không vi phạm tác phong, đạo đức chính trị – tư tưởng.

+ 100% nhân viên không vi phạm pháp luật, không vi phạm luật giao thông, không vi phạm quy chế chuyên môn.

+ 100% đảm bảo ngày công.

2. Công tác văn thư –Thủ quỹ:

- Thực hiện các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.

- Sắp xếp, phân loại các loại hồ sơ một cách khoa học để kịp thời, chính xác khi có nhu cầu cần sử dụng

- Chú trọng bảo quản thật tốt các loại hồ sơ có tính quan trọng như: học bạ, sổ đăng bộ, công văn đi, công văn đến… không để thất lạc hư hỏng các loại hồ sơ.

- Hoàn thiện các loại hồ sơ phổ cập giáo dục đúng độ tuổi chính xác

- Xử lý các thông tin, báo cáo thường xuyên với Hiệu trưởng về các hoạt động diễn ra trong ngày.

- Nhận và cập nhật lưu trữ các loại công văn đi, đến kịp thời, sắp xếp một cách khoa học và chính xác.

- Xử lý các loại công văn đảm bảo thông tin đến đúng đối tượng thực hiện và được triển khai nhanh nhất.

- Cuối năm kiểm kê, sắp xếp các loại hồ sơ cụ thể để báo cáo.

- Theo dõi ngày giờ công hàng ngày, tuần, tháng đối với các thành viên tổ văn phòng.

- Rà soát và cập nhập dữ liệu PMIS, AQMS, SMAS, phần mềm PCGDĐĐT thật chính xác để báo cáo cho cấp trên

- Theo dõi và ghi đầy đủ những đối tượng học sinh chuyển đi, chuyển đến kip thời

- Tham gia các đầy đủ các lớp tập huấn của ban ngày đề ra

* Công tác thủ quỹ:

- Vào sổ quỹ thu – chi phải chính xác rõ ràng, cẩn thận

- Mua văn phòng phẩm kịp thời để đáp ứng nhu cầu của công việc tại đơn vị

3. Công tác kế toán – tài chính:

- Làm chế độ lương và các chế độ khác cho đội ngũ CBGV, NV kịp thời

- Thực hiện các loại hồ sơ sổ sách theo quy định.

- Thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ; thanh quyết toán, làm các chế độ kịp thời cho cán bộ giáo viên, nhân viên theo đúng yêu cầu, theo dõi thu, chi đảm bảo niêm yết công khai theo định kỳ và quy định của hiệu trưởng

- Thực hiện các văn bản báo cáo theo yêu cầu quy định của nhà trường đảm bảo tính pháp quy; cập nhật các hồ sơ chứng từ thu chi thanh quyết toán hàng tháng, quý năm học theo hệ thống và thời gian của từng loại hồ sơ.

- Quản lý, cập nhật hồ sơ cán bộ công chức, BHYT,BHXH, BHTN của cán bộ giáo viên nhân viên.

- Xây dựng kế hoạch và tham mưu việc thu chi ngân sách cho Hiệu trưởng, tham mưu việc thu chi quỹ các loại quỹ trình cho Ban đại diện CMHS đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng chế độ và tiết kiệm.

- Chịu trách nhiệm thanh toán, quyết toán chính xác, rõ ràng các loại quỹ theo đúng luật tài chính.

- Hàng tháng phải báo cáo và công khai tài chính một cách rõ ràng

- Công khai toàn thể phụ huynh học sinh trong các kì đại hội CMHS.

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn của ban ngành để ra ( nếu có)

4. Công tác phổ cập giáo dục - chống mù chữ:

- Phấn đấu thực hiện thật tốt việc duy trì và nâng cao các tiêu chí tỉ lệ đạt chuẩn quốc gia về CMC - PCGD trên địa bàn quản lý.

5. Công tác bảo vệ :

- Tăng cường công tác bảo vệ, quản lý tốt tài sản của nhà trường.

- Trực 24/24 để đảm bảo đúng thời gian, theo dõi, bảo quản các tài sản nhà trường như: bàn ghế, cửa, điện nước, quạt... bị hỏng để kịp thời sửa chữa.

- Quản lý và đề xuất phương án quy hoạch trồng cây xanh, hoa cảnh trong khuôn viên trường. Thường xuyên cắt cỏ,

- Xây dựng cảnh quan nhà trường xanh-sạch-đẹp bằng cách trồng mới cây xanh, cây cảnh và giử vệ sinh môi trường.

- Thực hiện công tác phục vụ, vệ sinh các phòng làm việc của lãnh đạo.

IV. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

- Hướng dẫn các thành viên trong tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhắc nhở sau mỗi tuần, tháng, quý để đánh giá xếp loại thi đua khen thưởng kịp thời.

- Hằng tháng tổ văn phòng lên kế hoạch họp 1 lần để đánh giá, xếp loại thi đua.

V. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:

- Đề nghị lãnh đạo nhà trường quan tâm nhắc nhỡ các thành viên trong tổ, các tổ viên làm việc đúng giờ để khỏi trở ngại công viêc chung.

- Trang bị CSVC như: Máy tính, máy in, tủ…

Nơi nhận:                                                                                   TỔ TRƯỞNG

- BGH trường (để báo cáo)

- Các thành viên tổ (để thực hiện);

- Lưu VP.                                                                                   Nguyễn Văn Tấn

 

 

Bài viết liên quan